ЗА НАС

БМФ ТАГ СЪРВИС ЕООД е местна компания, регистрирана в Търговския регистър на Република България през 2016 г. Основната ни дейност е насочена към буксирните услуги, които обхващат:

Въвеждане/извеждане на плавателни съдове в/извън пристанище

Маневриране в пристанище

Други спомагателни услуги