ТАРИФА

Разгледайте пълните условия и цени на услугите на БМФ ТАГ СЪРВИС, които са в сила от 15 април 2020 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

БМФ ТАГ СЪРВИС ЕООД предоставя услуги за плавателни съдове, плаващи  международно и / или каботажно, в съответствие с националното законодателство на Република България и приложимото международно законодателство.
БМФ ТАГ СЪРВИС предоставя услуги единствено при официално заявление в дежурната служба, подадено с не по-малко от 24 часа предизвестие.