ЗА НАС

БМФ ТАГ СЪРВИС ЕООД е местна компания, регистрирана в Търговския регистър на Република България през 2016 г. Компанията е сертифицирана по международнен стандарт ISO 9001 - Изисквания за системи за управление на качеството.

Нашата политика по качество можете да намерите тук.

Основната ни дейност е насочена към буксирните услуги, които обхващат:

Въвеждане/извеждане на плавателни съдове в/извън пристанище

Маневриране в пристанище

Други спомагателни услуги